Silikónované fólie

Silikonové fólie neboli release liner/liner jsou fólie již ve výrobě připraveny speciálně pro nanášení silikonu.

Druhy dodávaných fólií:

  • HDPE fólie- High Density PolyEthylene, neboli  polyethylen s vysokou hustotou

Hustota polyethylenu je v rozmezí 0,93 až 0,97 g/cm3, je teplotně odolný v rozmezí -50 °C až 110 °C. Polyethylen s vysokou hustotou je také chemicky odolný, bez zápachu a vhodný pro přímý styk s potravinami, netoxický, recyklovatelný. Fólie šustí, nepropouští vodu,  minimálně propouští vodní páru a pachy, vystavená vlivu UV záření se postupně rozpadá.

  • LDPE fólie – Low Density PolyEthylene  neboli polyethylen s nízkou hustotou

Fólie vyráběné z polyethylenu s nízkou hustou jsou čiré, bez chuti a zápachu. Barevnost lze zajistit přidáním barevných pigmentů. Dále pomocí aditiv je možné přizpůsobit vlastnosti fólie daným požadavkům. LDPE fólie odolává teplotnímu rozmezí od -50 °C až +85 °C. LDPE fólie bez přidaných barevných koncentrátů jsou vhodné pro přímý styk s potravinami.  Pro barevná provedení je nutné dodržet určitou koncentraci pigmentu. Z ekologického hlediska jsou LDPE fólie nezávadné a recyklovatelné. Lze je likvidovat spalováním, při kterém nejsou vypouštěny žádné škodlivé látky do životního prostředí. 

  • PP – PolyproPylenovou fólii specifikuje vysoká houževnatost proti zlomení v ohybu. Většinou ji dodáváme v čirém provedení.
  • PET – PolyEthylenTereftalát neboli termoplast ze skupiny polyesterů. Tato fólie je  od určité vyšší teploty (200°C +) plastická – tvárná – až kapalná. Po ochlazení se stává opět pevnou. Tento proces může být u této fólie opakován.

Fólie dle požadavků mohou mít následující vlastnosti:

–        antistatické,

–        antimikrobiální,

–        biologicky odbouratelné,

–        vyrobené z recyklátu,

–        potištěné,

–        s různým releasem (odtrhovací silou) – silikonizované fólie jsou fólie pokryté vrstvou silikonu, které mění jejich vlastnosti v oblasti releasu neboli možnosti odtrhávání.

Provedení je jednostranné nebo oboustranné:

–        odolné proti propíchnutí,

–        odolné proti mechanickým vlivům,

–        odolné proti teplotním výkyvům,

–        různé druhy propustnosti vodní páry, kyslíku, vůní, oleje nebo UV světla.

         Šířky rolí: min. 15 – max. 2200 mm

         Tloušťky: min. 10µ – max. 200µ

         Náviny: min. 200 – max. 5000bm